Liste kurdischer Vornamen aus dem Raum Syrien

Aus MARJORIE-WIKI
Wechseln zu: Navigation, Suche

Liste kurdischer Vornamen aus dem syrischen Raum

Inhaltsverzeichnis

Liste kurdischer Jungennamen aus dem syrischen Raum[Bearbeiten]

A[Bearbeiten]

 • Adar
 • Aram
 • Asû
 • Ado
 • Aran (*)
 • Aşgêr
 • Aferîn (*)
 • Ararat
 • Aşîd
 • Afran
 • Aras
 • Aşîna
 • Afrîn
 • Arast
 • Aştî (*)
 • Aga
 • Arasta
 • Aşûr (*)
 • Agah
 • Arda(n) (*)
 • Aşvan
 • Agir
 • Ardelan
 • Ava
 • Agirî
 • Ardî
 • Avan (*)
 • Agrîn (*)
 • Arenan
 • Avdar
 • Ajar
 • Arêz
 • Avdel
 • Ajeng
 • Argiştî
 • Avdî
 • Ajwan (*)
 • Argon
 • Avesta
 • Akam
 • Arhat
 • Avî
 • Ako
 • Arî
 • Avşar
 • Akrê
 • Arîn (*)
 • Avşîn (*)
 • Akû
 • Arîş
 • Avtaw (*)
 • Ala (*)
 • Arivan
 • Avzêl (*)
 • Avrel
 • Alan
 • Armanc
 • Avzer
 • Alaz
 • Aro
 • Aware
 • Alîkar
 • Arşad
 • Awat (*)
 • Amanc
 • Artûş
 • Awdel
 • Amed
 • Arûn
 • Awdil
 • Amêd
 • Arûng (*)
 • Awedan
 • Amêdî
 • Arvan
 • Awir
 • Amêz
 • Asa
 • Axa
 • Amojgar
 • Asan (*)
 • Axo
 • Amûd
 • Asin
 • Aza
 • Ando
 • Aso
 • Azad
 • Apê
 • Asos
 • Azî
 • Apo
 • Asteng
 • Azo
 • Ar
 • Astû
 • Azwer
 • Ara (*)

B[Bearbeiten]

 • Babîr (talde, ba dibre)
 • Babûr (eþîrek)
 • Baçîn
 • Bad (navê padîþahê Merwanî)
 • Badil
 • Badîn
 • Bado
 • Bager (ba û ber, pêtî)
 • Bagok (gijloka bayê)
 • Baho
 • Bahoz (bager)
 • Bajen (firtone)
 • Bakur (jor)
 • Balaban (eþîrek)
 • Balber (bi dîqet)
 • Baldar (bi dîqet)
 • Balî
 • Balîxan
 • Balo
 • Bangîn (ji bankirinê)
 • Banî (bilind, gir)
 • Bapîr (mezin)
 • Baran
 • Barav (gundek)
 • Bareþ
 • Barî
 • Barnas
 • Baro
 • Barzan (herêmek)
 • Basam
 • Baþîn
 • Baþo
 • Batman
 • Bawan
 • Bawer (înanc)
 • Bawerd (li Licê gundek)
 • Baxewan (bexçevan- s)
 • Baz (teyrê baz)
 • Bazan (eþîrek)
 • Bazî (ji baz)
 • Bazît
 • Baziyan
 • Bazo
 • Behat
 • Behî (mahsûl, bereket)
 • Behmen
 • Behoþ
 • Behram (navê stêrkek)
 • Behre (perçe perçe)=== Behremend
 • Behwan (weha, felan)
 • Bêjen
 • Bêjewan (zana, edebî)
 • Bejndar (dîlbaz)
 • Bejno (kubar, xemlo)
 • Bekar
 • Bêkes
 • Bêlan
 • Belên (soz, weed)
 • Belengaz ( perîþan)
 • Bêmal=== Bemo (çiyayek)
 • Bênav
 • Bendewar ( hêvîdar)
 • Bendo (hêvîdar)
 • Beng (form, rewþ)
 • Bengî (aþiq, sewda)
 • Bengîn (bengî)=== Berçelan (çiyayek)
 • Berêz (ekseland)
 • Berfan (ji berfê)
 • Berfhat
 • Berfo (spî wek berfê)
 • Berhem (ked, renc)
 • Berhev
 • Berken=== Bernas
 • Beroj (bertav, ciyê germ)
 • Berpa (talde)

C[Bearbeiten]

 • Camêr
 • Cango
 • Cano
 • Cejndar
 • Cejnî
 • Cejno
 • Cembelî (navekî kevin)
 • Cengî (þervan)
 • Cengo (cengî)
 • Cergo (ji cegerê)
 • Cigerxwîn
 • Cîhan (dinya)=== Ciwamêr
 • Ciwan (dîlbaz, genc)=== Ciwanlaw
 • Ciwanro (rind)=== Cîwar (ne xerîb)
 • Cobar (xwedî mal û hal)
 • Comerd
 • Cotan
 • Cotkar
 • Cûbar (çem, robar)
 • Cûdî (çiyayek)
 • Cûtî (koka kordan)

Ç[Bearbeiten]

 • Çakbîn
 • Çakî (dîlbaz, rind)
 • Çalak (jêhatî, mêrxas)
 • Çekan (mêrxas)
 • Çekdar (sîlehdar)
 • Çeko (çekdar)
 • Çelo
 • Çengzêr
 • Çerko (navekî kevin)
 • Çeto (peya)
 • Çildar
 • Çirûsk
 • Çiya
 • Çolî (deþtî)
 • Çolo (çolî)
 • Çoman (bajarek)
 • Çûro (kejo)

D[Bearbeiten]

 • Daban
 • Dadwar (ji edaletê)
 • Dadyar (dadwar)
 • Daman
 • Dara (kumandar)
 • Daran (dara)
 • Daraþ
 • Darav
 • Daraz
 • Daro
 • Daryan
 • Dasîn
 • Dawên
 • Deban
 • Dedo
 • Degmen
 • Dengdar
 • Dengîr
 • Deqman (mêrxas, bi kurdî û ermenî ye)
 • Derbas
 • Dêrîn (gundek)=== Dêrik
 • Dersim (bajarek)
 • Derûn
 • Derwêþ
 • Desem (padîþahekî kurd)
 • Desko
 • Deþtî
 • Dewen (muzakere)
 • Dewij
 • Deylem (bz. Ji zazan re digotin. Navê serdarekî kurd)
 • Deza (pismam - d)
 • Dîcle=== Dîdem
 • Dîdevan
 • Diho
 • Dijwar (jêhatî, çetîn)
 • Dilava
 • Dilawer
 • Dilbirîn
 • Dilciwan
 • Dildar
 • Dilêr (jêhatî, mêrxas)
 • Dilgeþ
 • Diljen
 • Diljîr
 • Dilo
 • Dilodîn
 • Dilþad
 • Dilþêr
 • Dilzar
 • Dîmen (manzara)
 • Dîmo
 • Dingo
 • Dîno
 • Diyadîn
 • Diyako (padîþahek)
 • Diyar
 • Diyaz
 • Dozan (xwedî dawê)

E[Bearbeiten]

 • Erzan (kesê ku di ·erde xwedî huner e, dizane ·er bike.)
 • Efo (navekî kevin)
 • Egîd
 • Egîd-þêr
 • Ehwend (bêdeng, sakîn)
 • Ejî
 • Elind (þafeq, sibeh)
 • Elî-þan
 • Elî-þêr
 • Elwend (çemek,)
 • Encam (netîce)
 • Entax (li Licê gundekî tarîxî)
 • Erdelan (mîrîtiyek)
 • Erdem=== Erdexan (dewleteke kurd)
 • Erdîþ (bajarek)
 • Erez
 • Erêz
 • Ertûþ
 • Erzî
 • Espar (siwar- d)
 • Etwan
 • Evdê
 • Evîndar (bengî, aþiq)
 • Ewle (bawer, parastin)
 • Eylo (mêrxas, teyr)
 • Ezde
 • Ezdîn
 • Ezdînþêr
 • Ezdo
 • Ezmîr (mîrîtiyek, çiyayek)

Ê[Bearbeiten]

 • Êlxo
 • Êrîþ (pelamae, hucum)
 • Êvar
 • Êzda
 • Êzdan
 • Êzdanþêr
 • Ezdîn
 • Êzdîn
 • Ezdîn

F[Bearbeiten]

 • Fendî
 • Fendo
 • Feramoþ
 • Ferda
 • Ferhad
 • Ferheng (kultur, lugat)=== Fêriz (egîd, jêhatî)
 • Ferman
 • Fero
 • Feryal
 • Ferza
 • Ferzan
 • Feylî (zaravayekî kurdî)
 • Filînta (paqij, temîz)
 • Filît
 • Filo
 • Firya
 • Firyad

G[Bearbeiten]

 • Gelan (herêmek)
 • Genco
 • Gerdîn
 • Gerdo
 • Gerdûn ( asîman)=== Gernas (qehreman)
 • Geþbîn
 • Gewran (herêmek)
 • Gewro (hezkirî, heval)
 • Gezo (hingivê daran)
 • Girmo (navek kevin)
 • Gîvî (navê nivîskarekî)
 • Goran (zaravayek kurdi)
 • Gotî (binyatakurdan)
 • Goto (navekî kevin ku di stranan de heye)
 • Govend (dans)
 • Gulo (ji gulê)
 • Guman (bawer)
 • Gundî
 • Gurgan
 • Gurgîn
 • Gurgo
 • Guriz (navê qehremanê çîrokan)
 • Gurzo (yê bi hêz)

H[Bearbeiten]

 • Halan (cesaret)
 • Hana=== Hander
 • Haran
 • Harî (ji gelê Horî)
 • Hawar
 • Havil
 • Hawraz
 • Haydar (agahdar)
 • Hazo
 • Hebûn
 • Hêdî
 • Hejan
 • Hêjan (bi rûmet)
 • Hejar (bêhêz, zeyîf)
 • Hekar (navça Hakariyê)
 • Helat (rabûn, derketin)
 • Helkewt
 • Helko
 • Helmet
 • Helo (eylo- s)
 • Helþo
 • Hemewend
 • Hemîn
 • Hêmin (bêdengî)
 • Hemreþ
 • Hemzan
 • Henderan
 • Henî (d)
 • Hêran
 • Herdî (herêmek)
 • Herêz (çîmen)
 • Hêrîþ (êrîþ)
 • Herjîr (jêhatî)
 • Herkol (çiyayek)
 • Herman
 • Hestiyar (bi hest)
 • Hêtûn (firna ku têde kirêcê çêdikin)
 • Heval
 • Hevgîn
 • Hevind
 • Hevra (li gel hev)
 • Hewran (herêmek)
 • Hewraz (hevraz)
 • Hevraz (qerac, berpal)
 • Hewreman (herêmek)=== Hevta (bê hemsal)=== Heyas
 • Hêzan (bi hêz, quwet)
 • Hezan (navçe)
 • Hezo (li bakur bajarek)
 • Hiþyar
 • Hîwa (hêvî-s)
 • Hogir (heval)
 • Homan (pîroz, yezdan-d)
 • Hoþyar (hiþyar-s)
 • Hozan (þaîr)
 • Hozîn (ji hozan)

J[Bearbeiten]

 • Jan
 • Janrêz
 • Jawero=== Jêhat
 • Jêlî (eþîreke Botan)
 • Jenî (ji jenînê)
 • Jîke
 • Jîkele=== Jîlwan=== Jîndar
 • Jînwar
 • Jîno (mêrxas, jêhatî)
 • Jîr (jêhatî, bi eqil)
 • Jîr Evîndar
 • Jîwan
 • Jiwan (hevdîtina dildaran)
 • Jîvan (tolgirtin, întîqam)
 • Jîwar
 • Jîyan=== Joro (bilind, berz)

K[Bearbeiten]

 • Kajîn (d)
 • Kake (keko-s)
 • Kamore (d)
 • Kamran (jînxweþ)
 • Kamyar ( kamran)
 • Kanga (kanî-s)
 • Kara (bikar)
 • Karda
 • Kardan (bz. ji kurdan re Kardan an ji Kardox digotin)
 • Kardî
 • Kardo (ji Kardokan)
 • Kardox (ji Kardokan)
 • Karêz
 • Karwan
 • Karza
 • Karzan
 • Kawa
 • Kawan (h)
 • Kazêwe ( berbang- s)
 • Kejo (porzer)
 • Kekan (eþîrek)
 • Keko
 • Keleþ
 • Ken (ji kenîn- k)
 • Kendal
 • Kereng
 • Kesko
 • Kesra (padîþahekî kurd)
 • Key(serdarê medan)
 • Keya (muxtar, mezin)
 • Keyo
 • Kîkan (herêm û eþîrek)
 • Koçbar
 • Koçer
 • Kosar (çiyayek- s)
 • Kosret (çiyayek- s)
 • Kovan (bi derd û kul)
 • Koyo (çiya-d)
 • Kudo (d)
 • Kurd
 • Kurdo
 • Kurmanc
 • Kurtî(navê kurdan yê kevn)

L[Bearbeiten]

 • Lacan
 • Laçîn (cureyek keten)
 • Lalo (xalo- s)
 • Lane (alî, hêl- s)
 • Lano
 • Law
 • Lava
 • Lawik (curestranek)
 • Lawîn (s)
 • Lawo
 • Lawrêz
 • Lawxas
 • Lêwar
 • Lewend
 • Lêzan
 • Lezgîn
 • Lolan (navê eþîrek)=== Loman=== Loran (herêmek)

M[Bearbeiten]

 • Mado (ji Medan)
 • Mako (bajarek)
 • Malol (nevekî kevin)
 • Mamo (apo)
 • Manî (ola Manî, dînê kurdan yê kevin)
 • Manna(navenda desthilatdariya medan)
 • Mano
 • Mazîn
 • Mazra (navê Zerdeþt, navê Elezîzê yê kevin)
 • Mebest (armanc)=== Mekî (xwê - h)
 • Mem (ji Memê Alan)
 • Memo (navê xwedanê mija ser ava yekem ku hatiye afirandin)
 • Meng (li ser xwe, pêngav)
 • Menzûr (li Dersimê navê çiya û çemek)
 • Merd
 • Merdan
 • Merdem (mirov -d)
 • Mêrdîn (bajarek)
 • Merdo
 • Mereto (çiyayek)
 • Merîwan (bajarek)
 • Mêrko
 • Mêrwan
 • Merwan (dewleta kurd)
 • Mêrxas
 • Mezdaka (padîþahekî Medan)
 • Mezdar (þîrîn, xweþ)
 • Mezin
 • Mîkaîl
 • Mîr
 • Mîran
 • Mîrhem
 • Mîrko
 • Mîro
 • Mîrxas
 • Mîrza
 • Mîrze
 • Mîrzeban
 • Mîrzexan
 • Mîrzo
 • Mistan (li bakur eþîrek)
 • Mizgîn
 • Modan

N[Bearbeiten]

 • Nalî
 • Namo (xerîb)
 • Narî
 • Naþîn
 • Naso
 • Nasraw
 • Navda
 • Navdar
 • Navîn
 • Neberd (azad)
 • Nebez (gernas, jêhatî)
 • Nêçîrvan
 • Nêçîrwan
 • Nemrût (padîþahek)
 • Nerdîn
 • Neroz
 • Newbîn
 • Newroz=== Nexþî
 • Nezamo
 • Nîno (ji nîne, govendê)
 • Nirke
 • Niþwan
 • Nîyaz (daxwaz)
 • Nîyazî (daxwaz)
 • Nizar
 • Noþ (ji afiyetê)
 • Noþîrvan
 • Noþo (ji noþ)
 • Nûbar
 • Nûber

O[Bearbeiten]

 • Olan (dengvedan, akîs)
 • Omêd

P[Bearbeiten]

 • Padaþ
 • Paldar (xwedîkêf û sefa)
 • Pale (karkerê zeviyê)
 • Palîn (çêra piþtî bêriyê)
 • Pankîsar (d)
 • Pawan (bendewar)
 • Payan (serbilindî)
 • PaydaS (eþîrek)
 • Payedar (qîmetbilind)
 • Pelamar (êrîþ-s)
 • Pênaw
 • Pêrgîn (pêþwazî)
 • Pêriz
 • Peroþ (xîret, taqet- s)=== Perwer (munewer, hezkar)
 • Pêþan (zaravayekî kurdî yê kevin, eþîrek)
 • Pesend (qîmet, deger)
 • Pêþeng=== Peþêw (pêþeng)
 • Pêþewa (serok, pêþeng)
 • Pêþrew
 • Pêþwaz
 • Pêþwer
 • Peya
 • Peyan (nobet)
 • Piling
 • Pîran (li bakur bajarek)
 • Pîresin
 • Pîro
 • Pîron (Pîran- d)
 • Pîrot
 • Pîroz (mubarek)
 • Piþko
 • Pispor
 • Piþtîvan
 • Pola
 • Polan (ji pola)
 • Polat
 • Porþev (navê bavê Zerdeþt)

Q[Bearbeiten]

 • Qelwez
 • Qenco
 • Qareman
 • Qasimlo
 • Qeçax
 • Qehreman
 • Qenco
 • Qendîl
 • Qûto

R[Bearbeiten]

 • Raber (rêber, pêþewa)
 • Ragîr
 • Rajan (gundek)
 • Raman (fîkir)
 • Ramand (ji raman)
 • Rangar
 • Rastgo
 • Rastî*
 • Rastpêr
 • Rawa (maf, heq)
 • Rawêj
 • Rêbaz (destûr)
 • Rêbend
 • Rêber (yê ku rê pêþ dike)
 • Rêbîn
 • Rêbiwar
 • Rêdan (îzîn, musaede)
 • Rêkan
 • Reman (li bakur çiya u herema petrolê)
 • Rênas
 • Rêþan
 • Reþko (çiyayek)
 • Reþo
 • Reþol
 • Reþwend (eþîrek)
 • Rewa (þil, avî)*
 • Rewend
 • Rewend (eþîreta Eyûbiyan)
 • Rewez
 • Rêwî
 • Rêving (rêwî)
 • Rewþen (ronak)*
 • Rêz
 • Rêzo
 • Rêzan
 • Rindo
 • Ristem
 • Rivîn (gurrî û pêta agir)
 • Rizgan
 • Rizgar
 • Rizgo
 • Robîn
 • Roder (ji derketine rojê)
 • Rodî (roj dît)
 • Rogeþ
 • Rogeþ*
 • Rohat
 • Roj
 • Rojan
 • Rojciwan
 • Rojdar
 • Rojen
 • Rojgar
 • Rojkan (li Bedlîsê eþîrek)
 • Rojko (eþîrek)
 • Rojo
 • Rojwan
 • Rojyar
 • Ronas
 • ronga (d)
 • Ronî
 • Roþan
 • Roþîn (roja þîn an roja geþ.)
 • Rosem
 • Roþon (cejn, eyd- d)
 • Roxweþ
 • Royar
 • Rûbar (çem)
 • Rûgerm( nivîskarekî serdema medan)
 • Rûþal (xeml û xêz)
 • Rûþen*

S[Bearbeiten]

 • Sakar (hêsan- s)*
 • Salar (kumandar)
 • Samal (sade, saf)
 • Saman (tenduristî, saxlemî- s)
 • Samrend
 • Sanaw (s)
 • Sarkîs (navekî bi kurdî û ermenî ye. Kesê xizan)
 • Sazan (harmonî)
 • Sefîn (çiya)
 • Senger (kozik, sîper)
 • Sepan (pale- s)
 • Serav
 • Serbaz (kumandar)
 • Serberz (serbilind)
 • Serbest
 • Serbilind
 • Sercan
 • Serdar
 • Serdeþt (bajarek)
 • Serfîraz (muzafer)
 • Serger
 • Sergevaz
 • Serhat/d (herêmek)
 • Serheng (nûner, serok)
 • Serkar
 • Serko
 • Sermend
 • Seroxan*
 • Serta
 • Sertan
 • Sertewar (Ji hemûyan mezintir û baþtir)
 • Serwan (serok û mezinê hemûyan)
 • Serwaz
 • Serwer
 • Serxwebûn
 • Sêvdîn
 • Sêvo
 • Seywan
 • Sîdar (serdar)
 • Silîv
 • Silîvan
 • Silîvî
 • Silîvo
 • Simbil
 • Simiko
 • Sindî (herêm û eþîrek)
 • Sîpan (çiyayek)
 • Sîpîrêz
 • Sîrwan
 • Siwar
 • Siwaro
 • Sîyabend
 • Siyamend
 • Soran
 • Sorav (giyayek)
 • Soro

Þ[Bearbeiten]

 • Þabaz
 • Þadî (xweþî)
 • Þadil
 • Þadman
 • Þahan
 • Þahîn
 • Þahnî
 • Þaho (ji þabûnê)
 • Þakar (pir baþ)
 • Þalûl*
 • Þalyar
 • Þamar
 • Þamêr
 • Þana
 • Þandî
 • Þandîyar
 • Þano
 • Þar (bajar)
 • Þarewan
 • Þareza (zana, serwext)
 • Þarêz
 • Þaristan (medeniyet)*
 • Þaro
 • Þasiwar
 • Þaxewan (çiyayî-s)
 • Þaxo
 • Þayen
 • Þaza
 • Þeho
 • Þeko
 • Þemal
 • Þemdîn
 • Þemlo
 • Þemo
 • Þemzîn
 • Þengo
 • Þenko
 • Þênwar
 • Þepol*
 • Þêr
 • Þêran
 • Þêrdil
 • Þerefxan
 • Þêrgo
 • Þerî
 • Þerîko (yê ku li cîhanê cara pêþî li Mezopotamyayê gund ava kiriye.)
 • Þêrko
 • Þerman
 • Þero
 • Þêro
 • Þervan
 • Þêrwan
 • Þêrzad (lawê þêr)
 • Þeþo
 • Þewan
 • Þevder
 • Þevdîn
 • Þevdiyar
 • Þewêþ
 • Þevger
 • Þevgeþ (sohbetxweþ, navê giyayek)
 • Þevgîn (nîn tava hîvê)
 • Þêwirmend
 • Þevo (ji þevê)
 • Þihîn
 • Þimþat (bilûr)*
 • Þino
 • Þîno
 • Þînwar
 • Þîpan (coyê avê, ava bi hêz)
 • Þîrîn*
 • Þîro
 • Þîrvan
 • Þîþar*
 • Þîto (bi eqil, çavvekirî)
 • Þivan
 • Þîyan
 • Þîyar
 • Þolo (navekî kevin)
 • Þoran (xweþsohbet)
 • Þoreþ
 • Þûca
 • Þûkar
 • Þûmo (zîrek, nerhet)
 • Þûro

T[Bearbeiten]

 • Tacdar (xwedî tac)
 • Tacdîn (wek tacdar e.)
 • Taco (tacdar)
 • Tajdîn (navekî kevin ku destanên kurdî de hene.)
 • Takî (tekane, bêhemsal)
 • Têco
 • Tekan (tek, bêhempa, bêhemsal)
 • Tekî (ji tekbûnê)
 • Tekman (bajarek)
 • Têkoþer
 • Têlî*
 • Têlîþan*
 • Têlîþar
 • Têlo
 • Temen (emir)
 • Temo
 • Temûr
 • Tengezar
 • Têper (derbas)
 • Têrkan (herêmek)
 • Têto (navekî kevin)
 • Tewar (serek, herî baþ)
 • Tewro
 • Tîrêj (tava rojê)
 • Tîrîgan (navê padîþahê Gutiyan yê dawî)
 • Tîro
 • Tîrvan
 • Tocî (zozanek)
 • Topo (d)
 • Toran (bi edeb)
 • Torî (herêmek)
 • Torîþan
 • Tozo
 • Tûjela (zozanek)*
 • Tûjo

V[Bearbeiten]

 • Vatî (d)
 • Vaya (di zimanê Avesta de navê ba ye)
 • Vehêl
 • Vejen (ji nû ve jiyan)
 • Vîndar (bi îrade)

W[Bearbeiten]

 • Wan (li bakur bajarek)*
 • Warî (eslî)
 • Warþên (welatê xweþ, ciyê bav û kalên xwe girtin.)
 • Warzan
 • Wêjewan (edebî)
 • Welat
 • Welatevîn
 • Wendî
 • Werdî
 • Weþtî (ji ba)
 • Wirdî
 • Wirya (s)

X[Bearbeiten]

 • Xabûr (çemek)
 • Xakî (qûmaþeke herî baþ)
 • Xanî
 • Xanko
 • Xasî (temîz, pak)
 • Xasmêr
 • Xebat
 • Xelat (diyarî, çiyayek)
 • Xemgîn (derd û kul)
 • Xemlo (yê ku ji xwe hez dike û cil û bergên xweþik li xwe dike.)
 • Xiyan (herêmek)
 • Xizan (feqîr)
 • Xorto
 • Xoþbêj
 • Xoþber
 • Xoþbîn (bi tolerans)
 • Xoþeng*
 • Xoþîn
 • Xoþmend
 • Xoþnav
 • Xoþyar (hiþyar-s)
 • Xubar (çandiniya payîzê)
 • Xwedêda
 • Xweþhat
 • Xweþmend
 • Xweþmêr
 • Xwezan
 • Xwezî*

Y[Bearbeiten]

 • Yadgar
 • Yado
 • Yara
 • Yaran
 • Yardil
 • Yarko
 • Yaro
 • Yekan
 • Yekbêj (cidî, li gotina xwe xwedî derketin)
 • Yekbî
 • Yekbîn
 • Yekbîr (s)
 • Yekbûn
 • Yekdil
 • Yekrû
 • Yekta* (bêhemsal)
 • Yekzan
 • Yemo
 • Yezdanþêr
 • Yezdî
 • Yezdîn
 • Yezdîxan
 • Yîma (navê xwedanê Zerdeþt ku îro zaza jê re xoma dibêjin)

Z[Bearbeiten]

 • Zagros
 • Zal
 • Zamend
 • Zamo
 • Zana
 • Zanyar
 • Zar (zarava, devok)
 • Zarg (lûtkê çiyê)
 • Zargo
 • Zarî
 • Zawa
 • Zaxo
 • Zaza
 • Zazî (ji zaza)
 • Zêbar (eþîrek)
 • Zemêr
 • Zemîn
 • Zend
 • Zendî
 • Zendîn
 • Zêndîn
 • Zendo
 • Zengî*
 • zengo
 • Zerdeþt
 • Zerdo
 • Zerdûþ (Zerdeþt)
 • zêrevan
 • Zero
 • Zêro
 • Zerzan
 • zêwer
 • Zinar
 • Zindî
 • Zînedîn (navê mîrê Cizîrê)
 • Zîno
 • Zînwêr (s)
 • Zîrek (jêhatî, bi eqil)
 • Ziryan (ba û bara- s)
 • Zîwar
 • Zîver
 • Zîvo (ji zîv, xweþik)
 • Zorav
 • Zormend
 • Zoro
 • Zûlo
 • Zûma*
 • Zûman

Liste kurdischer Mädchennamen aus dem syrischen Raum[Bearbeiten]

 • A ===
 • Adan (bereket)
 • Adar (meha sêyemîn)
 • Aferîn (bijî)
 • Agrîn (ji agir)
 • Aheng (lihevhatî)
 • Ajda (fîdan)
 • Ajîn
 • Ajna
 • Ajwan
 • Akam (dawî, songul)
 • Ala (bayrak)
 • Alal (guleke sor)
 • Alîn (nêzbûn)
 • Alûs (nazik, kubar)
 • Aman
 • Amîda (hukimdara bajarê Amedê)
 • Ameda (Amîda)
 • AmoS (îkna, aSt)
 • Ara (nêzîk, ji agir)
 • Aran*
 • Arda
 • Ariya (Ji nesla arî, ji agir)
 • Arîman (rehm, xudanê dînê Zerdeþt)
 • Arîn (ji agir)
 • Arjîn (jiyana ji agir)
 • Arê
 • Arêz
 • Armîþ
 • Armûþ
 • Arûng (cîhê agir, gulek)
 • Arzû (daxwaz)
 • Asan (hêsa)
 • Asmîn (gula zozanan)
 • Astêr (stêrk)
 • Astêre (stêrk- s)
 • Ask (xezal)
 • Asrîn (hindik- s)
 • Astore (stêrk- d)
 • Asûde
 • Aþm (hîv- d)
 • Aþna
 • Aþtî (lihevhatin) *
 • Aþtîn (lihevhatî)
 • Avan (ji avê)
 • Avesta (pirtûka Zerdeþt)
 • Avbîn
 • Avîn
 • Avþîn (navê çemeke) *
 • Avzem (çîmen)
 • Avzêl (çemê biçûk)
 • Awaz (deng, meqam)
 • Awêne (neynik, eynik-s)
 • Awêta (têkil-s)
 • Awêza
 • Awêzan
 • Awing (gulav)
 • Awira (balkêþ)
 • Awrîn (balkêþ, bi diqet)
 • Axîn (bi derd û keser)
 • Azade (serbest)
 • Azîn (awa, þêwe)
 • Aziyan (gundek)
 • Azû

B[Bearbeiten]

 • Bada (ji kurdên Bad)
 • Bado (ji kurdên Bad, ji Badkan)
 • Bahoz (bager, firtone)
 • Berþan*
 • Baleþ (navê Bedlîs)
 • Balnexþîn (bejinxweþ)
 • Bane (bajarek)
 • Baneþîn (bejnzirav)
 • Banê (bejnzirav)
 • Barêz (ji bayê)
 • Baweþîn (bi bejn û bal)
 • Bazê (teyrê baz)
 • Bazyan (herêmek)
 • Bedew (rind, dîlber)
 • Bedewcan (bedew)
 • Bedewxan
 • Befraw (ava berfê -s)
 • Befrî (ji berfê)
 • Begî (kubar, ji beg)
 • Berçelan (zozanek)
 • Behre (par, perçe)
 • Bejna (bal û bejn, rind)
 • Bejnê (bejna)
 • Belîcan (nazik, kubar)
 • Belîban
 • Bendewa (li hêvî)
 • Bengîn (evîndar)
 • Berafîn (gelî û çiyayek)
 • Berav (kesa ku diçe beravê, cilþo)
 • Berbang (þefaq)
 • Berçem (berav)
 • Berdil
 • Berfîn (kulîlka di bin berfê de derdikeve)
 • Befende (aþîd)
 • Berhem (ked, urun)
 • Berbûk (jina ku diçe bûkê tîne)
 • Berma
 • Bermal
 • Bermalî (xanim, kubar)
 • Berî (deþt, bereket)
 • Berîn (ji ked, qismet)
 • Berjîn (kesa ku dijî)
 • Berken *
 • Beroj (tavgeh, ronahî)
 • Bersîle (tiriya hin negehiStiye, hesirm)
 • Berzê (bilind, bi bejn û bal - s)
 • Berzîn (kemilî, xama)
 • Besma
 • Besna
 • Besoz (sozdar)
 • Bevsê (navê gundek)
 • Bewran (çeleng- s)
 • Bexþîn (ji bexSandinê, nazik)
 • Beybûl (gulek)
 • Beyan (berbang)
 • Beysos (çireya ji darê don)
 • Bezma
 • Bêdar (xizan, reben)
 • Bêja (sohbetxweþ)
 • Bêjewan (sobetxweþ)
 • Bêla (bejn bilind, xaniyê dutebeq)
 • Bêlim (stranek)
 • Bêlimcan (bêlim)
 • Bêlimte (gund, stranek)
 • Bêmal
 • Bênav
 • Bênaz
 • Bêrî (dema dana pez)
 • Bêrîvan
 • Bihar
 • Biheþt (cennet)
 • Bijara (ya herî baþ)
 • Bijarde (bijara)
 • Bijîn (xwezî, daxwaz, temedirêj)
 • Bijûn (ji jîyanê, saxlem)
 • Bijwên (bijûn- s)
 • Bijya (bijîn, dilbijîn)
 • Bilêsa (çirûskên agir-s) *
 • Binar
 • Binav (nav û deng)
 • Binaz (nazdar)
 • Binevþ (gulek)
 • Birca (burca bajêr)
 • Bîna (ronak)
 • BîSeng (dara biyê, nazik)
 • Boran (kevok)
 • Bûka (ji bûkê)
 • Bûkîn (bûka)

C[Bearbeiten]

 • Can
 • Canan (hezkirî, berdilik)
 • Canê
 • Cejnê (eydê)
 • Cejne (cejnê)
 • Cewê (navê kevn)
 • Cirîwe (dengê çûkan)
 • Ciwana (rind, xweþik)
 • Ciwancan
 • Ciwandil (xweþik)
 • Ciwangul (gula xweþik)
 • Ciwannaz ( nazdar)
 • Ciwanîte (ciwane)
 • Ciwanxan (xanim)
 • Cîhan (dunya) *
 • Cîyan (war û cîh)
 • Corê (bejnbilindê-d)
 • Cûdiya (ji Cûdî)

Ç[Bearbeiten]

 • Çakîn (rindik)
 • Çeleng (rind û jêhatî)
 • Çeman (ji çem, rûbar)
 • Çengzêrîn (rind û jêhatî)
 • Çilgul
 • Çilkezî (çilgulî)
 • Çilane (navê gundek)
 • Çilçira (çîrokek)
 • Çilûra (gulek)
 • Çinûr (giyayek-s)
 • Çinar (darek) *
 • Çinarok (çinar)
 • Çira (lamba)
 • Çiradan (ji çirayê)
 • Çirav (sûlav, þelale)
 • Çiraxan (xanima rind)
 • Çiryan (rind û geþ-s)
 • Çiro (ji çira)
 • Çirûske (ronahiya agir)
 • Çîmen (giya, þînahî)
 • Çiyan (ji çiya)
 • Çopî (curekê govendê)

D[Bearbeiten]

 • Darçin
 • Darçîn
 • Darîn
 • Darya
 • Delal
 • Demê
 • Demîn (xu, exlaq)
 • Demgul
 • Dengê
 • Dengîn
 • Deman
 • Derman
 • Dersdar
 • Dersima (ji Dersimê-d)
 • Derya
 • Desmal
 • Devken
 • Dêrgul
 • Dihok
 • Dila (ji dil)
 • Dilan
 • Dilaram
 • Dilare
 • Dilale
 • Dilbaz (rind, bengî)
 • Dilber
 • Dilcan
 • Dilan
 • Dilê (ji dil)
 • Dilistan
 • Dilîn (ji dil)
 • Dilnaz (nazdar)
 • Dilnewa (s)
 • Dilniya (bawer-s)
 • Dilnîgar (xweþik)
 • Dilron (bi rehm)
 • Dilovan (bi rehm)
 • Dilorîn (dil jêbir)
 • Dilrawa
 • Dilron
 • Dilsoz
 • DilSa
 • Dilþên
 • Dilva (ji dil)
 • Dilvan (ji dil)
 • Dilve (ji dil)
 • Dilzîz
 • Dingê
 • Dîlber (rind, ciwan)
 • Dîcle *
 • Dîdan (eþîrek)
 • Dîdar (hevdîtin- s)*
 • Dîmen (manzara)
 • Dîlan (govend)
 • Dîlê (ji dîlanê)
 • Dîlok (stranên govendê)
 • Dîyana (bajarek)
 • Dozê (dawe, mesele)
 • Dûkan (bajarek)
 • Dûrê (ji xerîbîyê)

E[Bearbeiten]

 • Ejîn
 • Elind (berbang, þefeq)
 • Erdem (bi San û þeref)
 • Erzem
 • Esmer
 • Esmercan
 • Esmerxan
 • Esmîxan
 • Estêr (stêrk)
 • Estêre (stêrk)
 • Evîn (eþq, bengî)
 • Ewlê (bawer)
 • Ewrê (ji ewrê)
 • Ewrîn (ewrê)
 • Ezîn (ji ezê)
 • Ezcan (hezkirî)
 • Ezo (ji ezê)

Ê[Bearbeiten]

 • Êvare (ji êvarê, þevîn)
 • Êtûn (germ û gurr )

F[Bearbeiten]

 • Feraþîn (zozanek)
 • Ferda *
 • Ferheng
 • Fermêsk (rondik, hêstir-s)
 • Fermê (ji fermo, lutfen)
 • Fersa
 • Fero *
 • Ferzê
 • Ferzîne
 • Filya
 • Findê (mûm, ronahî)
 • Findîn (ji findê)
 • Firîþte (melek)
 • Firîg (teze, ciwan)
 • Firya
 • Firyal
 • Fîdan (þax, zîl)

G[Bearbeiten]

 • Gazîn (bang, feryad)
 • Gela
 • Gelala (bajarek-s)
 • Gelawêj (navê stêrek)
 • Gelî (navbera du çiya, li herêma Mosilê eþîrek)
 • Gelez (qumaþek)
 • Gerdan
 • Gerdana
 • Gerdengaz (rind û spî)
 • Gerdîn (ji navê eþîrek)
 • Gerdûn (asiman, dunya)
 • German
 • Geþa (bi kêf û eþq)
 • Geþîn (geþa)
 • Gever (bajarek, berwar)
 • Gevez (rengê sor)
 • Gewher (mucewer)
 • Gewzê (li ser xwe)
 • Gewzîn (gewzê)
 • Gewrê (rindê, esmerê)
 • Gezê (cureyek dar)
 • Gezîne (giyayek)
 • Gezîza (gezîne)
 • Gêlas (xwarineke xweþ)
 • Gilya (ji gazin, lome)
 • Gilyaz (kîraz)
 • Gizing ( tîrêjên tavê)
 • Gul
 • Gulav (ava gulê)
 • Gulavî (gulav)
 • Gulbiha (gula bi qîmet)
 • Gulbend (qevda gulan)
 • Gulbanû (xanima gulan)
 • Gulbawan
 • Gulbaran (gulên zêde)
 • Gulbarî (gulbaran)
 • Gulbarîn (gulbaran)
 • Gulbax (bexçê gulan)
 • Gulberîn (produkta gulan)
 • Gubeser (deste gul)
 • Gulbest (demet)
 • Gulbejn
 • Gulbîn (gula bi bîhn)
 • Gulcan (rind û þêrîn)
 • Gulcîhan ( gula dunyê)
 • Gulda (gulfiroþ)
 • Gundan
 • Guldar (bi gul)
 • Gulê (ji gul)
 • Gulçîn (ya ku gul diçîne)
 • Gulçinar (gula çinarê)
 • Gulîn (ji gulê)
 • Gulal (guleke)
 • Gulale
 • Gulan (meha gulanê)
 • Gulî (þax û fîdan)
 • Gulberoj
 • Gulgever (gula çiya)
 • Gulhezar (zêde gul)
 • Gulnaz (nazik)
 • Gulistan (bexçê gulan)
 • Gulfiroþ
 • Gulîhûr (ya pirkezî)
 • Gulîxan (rinda xanedan)
 • Gulîsor
 • Gulîzer
 • Gulîþa
 • Gulîzar
 • Gulro (gola rojê)
 • Gulþa (gulîþa)
 • Gulþan (g. bi nav û deng)
 • Gulsînem
 • Gulper
 • Gulperî (xweþik û nazik)
 • Gulþen (gula xweþ)
 • Gulþenî (gulþen)
 • Gulþêrîn
 • Gulþîn
 • Gulveda (gula vekirî)
 • Gulxatûn
 • Gulxan
 • Gulxunçe (gulabiþkivî-s)
 • Gulrû
 • Gulserya (navê gulek)
 • Gulþad
 • Gulnav
 • Gurzî (d)
 • Govende (ji govend)
 • Gozel (rengê kesk)
 • Gozê

H[Bearbeiten]

 • Havîn
 • Hefsed
 • Hejîn
 • Henar
 • Helbest
 • Helale
 • Helez (kundira xweþavê)
 • Heliz (giyayek)
 • Helwest (armanc)
 • Helû (gulek)
 • Hempa (bi qîmet, bilind)
 • Heralê (biþkoka gulê-h)
 • Hevmîn
 • Hetaw (roj-s)
 • Hevdil
 • Hevîn
 • Hevjîn (jina muþterek)
 • Hevdem
 • Hevniyaz
 • Hevove ( jina Zerdeþt)
 • Hewên
 • Hewez (daxwaz, erzû)
 • Hewraz (berpal, qeraj) *
 • Hevrê (heval)*
 • Hewrî (hevrîþim, navê giyayek)
 • Hewliya (d)
 • Hewezcan
 • Hevþan
 • Hewþîn
 • Heycan
 • Heynar
 • Heyran
 • Heyrancan
 • Hezar
 • Hêdî
 • Hêja (bi qîmet) *
 • Hêjîn
 • Hêlan
 • Hêlî
 • Hêlîcan
 • Hêlîn
 • Hêlon (hêlîn)
 • Hêma (stranek)
 • Hêro (gulek)
 • Hêvî (li bendê mayîn)
 • Hêvîn (ji hêvî)
 • Hêviþan
 • Hinarîn (ji hinarê)
 • Hîlo (hêro, gulek)
 • Hîlocan (hîlo)
 • Hîveron (tava hîvê)
 • Hîvê (ji hîvê)
 • Holî
 • Holîcan
 • Holîxan
 • Horî (roj)
 • Hurya
 • Hûrî (ji Hûriyan)

J[Bearbeiten]

 • Jale (gulek, þebnem, xunav)
 • Jêla (ji eþîreta Botan)
 • Jêlî (navê eþîreke Botan)
 • Jêliyan (ji heman eþîrê)
 • Jêrî (ji baþûr)
 • Jilwan (dilistan)
 • Jîn (heyat)
 • Jînda (bi jiyan)
 • Jînewer (jiyana xweþ)
 • Jîrê (jêhatiyê)
 • Jîyîn (ji jiyanê)
 • Jîyan (jîn)*
 • Jorîn (bilind, bi qîmet)

K[Bearbeiten]

 • Kagul
 • Kajîn
 • Kakil
 • Karê (nazik, delal)
 • Karîn (li ser xwe, îxtîdar)
 • Karîxan
 • Karyar
 • Kejal
 • Kejê
 • Kejawe
 • Keskê (ji rengê kesk)
 • Kever (çiyayê bi kevir)
 • Kevî (qerax)
 • Kevok (çûkek)
 • Kevot (curedarekê )
 • Kewer (giyayek)
 • Kewê (çûkek)
 • Kewyar (ji kewê)
 • Keyna (keçik-d)
 • Kezîban
 • Kezîzer
 • Kêver (eþîrek)
 • Kilda
 • Kilcan
 • Kinar
 • Kinê
 • Kinêr (guleke çiyê)
 • Kitan (qumaþek)
 • Kîkan (herêmek) *
 • Kîkî (ji herêma Kîkan)
 • Koçer
 • Kolyan
 • Koter (çûkek)
 • Kubar
 • Kubarcan
 • Kubarxan
 • Kulîlk
 • Kurde
 • Kurdê
 • Kurdistan
 • Kuwestan (herêmek)

L[Bearbeiten]

 • Lale (gulek)
 • Lalebend (gulek)
 • Laleþ (parezgeha êzidiyan)
 • Lalereng (rengek)
 • Lalengî (mandelîna)
 • Lalerû
 • Lalezar
 • Lalîzer
 • Lane
 • Larê
 • Lawên (s)
 • Lava
 • Lawje (cureyek stran)
 • Layen (alî, hêl)
 • Leheng (qehreman)
 • Leman (pûnc, kem)
 • Lence
 • Lerzan
 • Letya
 • Leyro (stranek)
 • Lewer (çîmen)
 • Leymûn
 • Leza (zû)
 • Lezê
 • Lezîn (ji zû)
 • Lêma (stranek)
 • Lêwan
 • Liyan (fîxan, hewar)
 • Lîlan (stranek)
 • Lîloz
 • Lîmo
 • Lîraz
 • Loke (pembû)
 • Lolan ( eþîrek)
 • Loman (lome) *
 • Lora
 • Lorî (herêm û zaravayek)
 • Lorîn (lorî)
 • Lorîcan
 • Loristan (heremek)
 • Lorkê (stranek)
 • Lorzîn
 • Lûleper (gulek)

M[Bearbeiten]

 • Madê (ji Medya)
 • Madra (welatê prensesa Loloyan)
 • Mahabad (bajarek)
 • Malî *
 • Malîn (ji malê)
 • Malþên
 • Malþênî
 • Mamiz (xezal-s)
 • Mandana (keça qiralê Medan ê dawî)
 • Marîn (navê giyayek)
 • Mazê (ji mazî)
 • Mazîçin (ya ku mazî diçine)
 • Med ( ji medya)
 • Medê (ji Medya)
 • Medya (dewleta kurd)
 • Medrûm (qumaþek)
 • Memyan (gulistan)
 • Mencê
 • Mencol (navekî kevin)
 • Mendane (kubar)
 • Mercan (bi qîmet)
 • Meraz (armanc)
 • Merîwan (bajarek)
 • Merzone (curek tirî)
 • Mestan (ji mestbûnê)
 • Meyfiroþ (mêwe difroþe)
 • Mezda (ji ola Zerdeþt)
 • Mijgan (mij û moran)
 • Mirwarî (cewher)
 • Miskê (giyayek bi bîhn)
 • Mizgîn *
 • Mîna (wek,nola) *
 • Mîra (matmazel)
 • Moran (mij û moran)
 • Mûþîn (ji bajarê Mûþê)

N[Bearbeiten]

 • Nalîn
 • Narê
 • Narîn
 • Narinc (curekewek)
 • Narîncan
 • Naskol (gelek nazik-s)
 • Navciwan ( navrind)
 • Naze (ji naz)
 • Naza (ji naz)
 • Nazdar
 • Nazenîn (nazik, kubar)
 • Nazê
 • Nazgul
 • Nazîn
 • Nazlîxan
 • Nefel (giyayek)
 • Nemal
 • Nermal
 • Nermîn
 • Nermol (kubar, nazik)
 • Nesrîn
 • Newa (melodî, eheng)
 • Newal (çem, robar)
 • Newaz
 • Newbihar
 • Nevîn
 • Newîn
 • Newgul
 • Newroj *
 • Newroz*
 • Newþîn
 • Nexþîn
 • Nexþewan
 • Nêrgiz
 • Nîgar
 • Nîlûfer (gulek)
 • Nîna (dîlan, govend)
 • Nîþtîman (welat)
 • Nîþto (kurtkirina nîþtîmanê)
 • Nola (mîna, wek)
 • Noþîn (gundek)
 • Novîn
 • Nûber
 • Nûbihar
 • Nûbîn
 • Nûcan
 • Nûda
 • Nûdem
 • Nûgul
 • Nûjen
 • Nûjîn
 • Nûmal
 • Nûroj
 • Nûþan
 • Nûþen
 • Nûþev
 • Nûþîn
 • Nûvîn (îradeya nû)

P[Bearbeiten]

 • Pakane
 • Pakdil
 • Pakîn
 • Pakîze
 • Pakyar
 • Papûrê ( straneke kurdî)
 • Paye
 • Payebilind
 • Pejna
 • Pelek (pelekên berfê)
 • Pelerîn
 • Pelgul
 • Pelîn
 • Pelþîn
 • Pemba
 • Pepûla
 • Pepûle
 • Perî
 • Perîendam
 • Perînaz
 • Pergul
 • Perîgul
 • Perjîn
 • Perînas
 • Perîþan
 • Perîxan
 • Perîzade
 • Pergîn
 • Peroþ (hewl, xîret-s)
 • Pervîn
 • Perwîn
 • Pesna
 • Pesnexan
 • Peyman
 • Peyan
 • Pênoþ
 • Pêþeng *
 • Pêpar (uxir, xêr)
 • Pêþma
 • Pirnaz
 • Pirþeng
 • Piya (gelhev-d)
 • Pîjan (eþîra Beraziyan)
 • Pîroz
 • Pîrozxan
 • Pîvok (guleke biharê)
 • Porþeng (s)
 • Porþista ( navê keça Zerdeþt)
 • Poþî (xêliya ser çavê bûkê)
 • Poþîn (ji poþê)
 • Pûran (eþîrek)

Q[Bearbeiten]

 • Qirþîn
 • Qut (d)
 • Qeber,Qeþem
 • Qumrî,Qeþeng (xweþik, spehî)

R[Bearbeiten]

 • Rabîn
 • Raperîn
 • Ravîn
 • Razyan
 • Razyana
 • Rabûn
 • Rengar
 • Rengîn
 • Reþmal
 • Reþpoþ
 • Reþê
 • Reþeme (mehekê)
 • Revind (revok)
 • Reving (revind)
 • Revîn
 • Rewa (mehqûl dîtin)
 • Rewan (xweþmeþ)
 • Rewþa (hal durim)
 • Rewþan (rewþa)
 • Rewþen (ronakbîr, zana)
 • Rewþê (rewþa)
 • Rewþîn (rewþa)
 • Rewze (çîmen)
 • Rexþan
 • Rezê
 • Rêjîn
 • Rêjna (cureke baranê)
 • Rêvîn
 • Rêþî ( gulik, xweþik)
 • Rêwaz (dermanê ji darê)
 • Rêza (hurmet)
 • Rêzela
 • Rêziyar
 • Rêzîn
 • Rîhan
 • Rîþan
 • Rogul
 • Roj*
 • Roja
 • Rojbîn
 • Rojda
 • Rojê
 • Rojin (jina xweþik)
 • Rojîn
 • Rojgul
 • Rona
 • Rondik
 • Ronahî
 • Ronak
 • Ronya
 • Roþîn
 • Rojna (roj-d)
 • Roþen
 • Roz
 • Roza
 • Rozê
 • Rozerîn
 • Rûbend
 • Rûciwan (rûxweþik)
 • Rûçem
 • Rûjne
 • Rûþen *

S[Bearbeiten]

 • Safînaz
 • Sakar (sade)
 • Sana
 • Sara (navekî navnetewî)
 • Saraxan *
 • Sarê
 • Sarî (berbang, þefeq)
 • Sarîn (ji sarî)
 • Say (sêv- d)
 • Saza (çiyayek)
 • Sazan (çiya)
 • Sazgar *
 • Sertav (tava an ronahî)
 • Semen (giyayeþ)
 • Semengul
 • Sera (bedew, qesr)
 • Serava (ava temîz)
 • Serdem (çax, dem)
 • Serbizêr
 • Serçil (s)
 • Serfînaz
 • Serfîraz*
 • Serwîn
 • Seryal
 • Serîn (sereke)
 • Serpîl
 • Serçinar
 • Sereta (pêþî, yekem)
 • Sergul
 • Sewlê (bejn dirêj)
 • Sewze (s)
 • Sewlînaz (sewlê)
 • Seyran (kêf û þahî)
 • Seza
 • Sêro
 • Sêvê
 • Sêvîn
 • Sêwa
 • Sêwexan
 • Sêzer
 • Sirwa (curek ba)
 • Sirwe (bayê sibehê)
 • Silîva (ji Silîvan)
 • Sirûd (merþ)
 • Sîbel
 • Sîber
 • Sîm (îbrîþim)
 • Sîmal (navê gundek)
 • Sînem
 • Sînemxan
 • Sînaya (d)
 • Sîpel
 • Sîrwe
 • Sîsê (li Licê gundek)
 • Sîsî (ji gundê Sîsê)
 • Sîsyer
 • Spehî (rind, ciwan)
 • Sîwan (herêmek)
 • Solav (þelale, çirav)
 • Soma
 • Sorgul
 • Sosin
 • Soske (çûkek)
 • Sorav
 • Sorya
 • Sorê
 • Sorîn (ji soran)
 • Soza (ji sozdanê)
 • Sozan (soza)
 • Sozî (soza)
 • Stare (xweparastin)
 • Stêra (ji strêrkê)
 • Stêrk
 • Stran (goranî, kilam)
 • Surme (qumaþeke buha)
 • Surmexan
 • Sûsik (mêkoka þerbetê)þaciwan

Þ[Bearbeiten]

 • Þaciwan
 • Þaçira
 • Þade
 • Þadî
 • Þadiye
 • Þagul
 • Þaha
 • Þakar (gelek baþ-s)
 • Þakij (bedew-s)
 • Þalûle
 • Þane
 • Þaneþîn
 • Þanê
 • Þanîn
 • Þana
 • Þanaz
 • Þaniyaz
 • Þanewaz
 • Þanepesend
 • Þaperî
 • Þara
 • Þare
 • Þarê (zane, medenî)
 • Þaristan (medeniyet)
 • Þarîban
 • Þariya
 • Þaver
 • Þawer
 • Þaxê (gulî, gul)
 • Þaxûr (li Licê "li herêma Dimbiliyan" navê gundek)
 • Þahîcan
 • Þayan
 • Þayesta
 • Þayî
 • Þayînaz
 • Þehnem
 • Þekrok
 • Þêla (bedew, rind)
 • Þem (roj)
 • Þemê
 • Þemîn (ji rojê)
 • Þengal (çiya û parezgeha êzîdiyan)
 • Þemlê (bi bejn û bal)
 • Þengê (giyayek)
 • Þengîn (ji þengê)
 • Þengul
 • Þeng (giyayek)
 • Þengê (þeng)
 • Þepal
 • Þepol *
 • Þermîn
 • Þerefnaz
 • Þerê
 • Þevda (ya ku biþev ji diya xwe re bûye)
 • Þeveheng
 • Þevbîn
 • Þevîn
 • Þevnem
 • Þewciwan (rinda þevê-s)
 • Þeyda
 • Þêlî
 • Þênê
 • Þênî (ji þênbûnê)
 • Þênistan
 • Þêrgul
 • Þêrîn (þîrîn jî heye)
 • Þêrîvan
 • Þêwrê (ji þewrandin)
 • Þêwrîn (ji þêwrê)
 • Þêwrete
 • Þêwra
 • Þêwran
 • Þilêr (zozanek)
 • Þilêra (ji zozan)
 • Þimal (çiyayek)
 • ÞimSat (fîdan, gundek)
 • Þimþim (gundek)
 • Þino (bajarek)*
 • Þirav (solav, þelale)
 • Þîlan (gula mehemedî, gula cinetê)
 • Þîna (ji rengê þîn)
 • Þîngul (gula þîn)
 • Þînok (ji rengê þîn)
 • Þîrav (ava zelala wek þîr)
 • Þîrîn
 • Þîrînnaz
 • Þiyan (taqet, qudret)
 • Þole (giyayek)
 • Þolîn (þole)
 • Þolkeþîn (nexþîn, xweþik)
 • Þoxan
 • Þoxê
 • Þûþan (gundek)
 • Þûþar ( gundek)

T[Bearbeiten]

 • Tacîn
 • Tajê (d)
 • Tavê
 • Tavî (curebaranek)
 • Tavîn (tavî)
 • Têlî
 • Têlîcan
 • Têlîxan
 • Tiroske (çirûske-s)
 • Tîgra (Dîcle)
 • Tîka (rica, nazik)
 • Tiyamat (Xwedanê ava Sor û navê jina Apso)
 • Tûncê (tûmên giya)
 • Tûjela *
 • Tûjîn
 • Û
 • Ûrmiye

V[Bearbeiten]

 • Vangul
 • Vaye ( ba-d)
 • Vefirî (d)
 • Vejan
 • Vejîn (ji nû ve jiyan)
 • Vehîn
 • Vîn (îrade)
 • Vîna (vîn)
 • Vîna (ji vîn)
 • Viyan (vîn)

W[Bearbeiten]

 • Wan (bajarek)
 • Warîn (ji Wanê)
 • Warþên
 • Warþênî
 • Werdek
 • Werdî (biçûk-d)
 • Werf (d)
 • Werîn (weSîn, anîn)
 • Weþîn
 • Wirþe (çirûske)

X[Bearbeiten]

 • Xanê
 • Xanim
 • Xanza
 • Xanzê
 • Xanimþa
 • Xasê
 • Xatê
 • Xatûn
 • Xatûnnaz
 • Xecê
 • Xelat
 • Xelek
 • Xemlê
 • Xemlîn
 • Xemrevîn
 • Xemþîn
 • Xezal
 • Xêlî
 • Xêlîcan
 • Xivþê
 • Xizêm
 • XizêmSor
 • Xomal
 • Xonçegul (gula biþkivî)
 • Xoþeng*
 • Xoþîn
 • Xoþîman
 • Xumar (çavkil-s)
 • Xunav (barana nerm)
 • Xwezla
 • Xwezî
 • Xweþzar
 • Xumrîþan

Y[Bearbeiten]

 • Yardil
 • Yargul
 • Yarîn
 • Yasemîn (gulek)
 • Yekta *
 • Yekber
 • Yekbûr
 • Yekcan
 • Yekmal
 • Yezda (xwedî) *
 • Yezdexan
 • Yîma

Z[Bearbeiten]

 • Zara (Li Licê gundek)
 • Zarê
 • Zarîn
 • Zar·îrîn
 • Zazê (navek)
 • Zelal
 • Zend
 • Zendê
 • Zendî *
 • Zera (gundek)
 • Zerda
 • Zerdê
 • Zerencî (kew-d)
 • Zerî
 • Zerîn
 • Zergul
 • Zernîþan
 • Zerpoþ
 • Zero
 • Zerya (derya, behr)
 • Zevîn (ji zevî)
 • Zerzan (eþîrek)
 • Zêr
 • Zêrê
 • Zêro
 • Zêrok (navê diya Elê Mamê Etman)
 • Zêrgul (gula ji zêr)
 • Zêrîn
 • Zêwê (gundek)
 • Zîlan (li Serhedê geliyek)
 • Zîn
 • Zînê
 • Zîno
 • Zîv
 • Zîvê
 • Zîvîn
 • Zîzan (nazik, kubar)
 • Zîzê
 • Zîzîn
 • Zoman (zozan)
 • Zomend
 • Zozan
 • Zûma
 • Zûmend
 • Zûme
 • her du; both; beide .

Weblinks[Bearbeiten]